Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Que é o IVE?

O IVE é un imposto de natureza indirecta porque recae sobre unha manifestación indirecta da capacidade económica, concretamente, o consumo de bens e servizos.

Este imposto grava tres clases de operacións distintas, a saber:

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos realizados por empresarios e profesionais no desenvolvemento da súa actividade.

  2. Adquisicións intracomunitarias de bens realizados por empresarios, profesionais ou persoas xurídicas que non actúan como empresarios ou profesionais, aínda que por veces poden ser realizadas por particulares (por exemplo, adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo).

  3. Importacións de bens, calquera que sexa quen realíceas, xa sexa empresario, profesional ou particular.