Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Territorio en que se aplica o imposto

O imposto aplícase na Península e Illas Baleares, quedando polo tanto, excluídos do seu ámbito de aplicación Canarias, Ceuta e Melilla.

Desta forma, só están suxeitas ao IVE español as operacións que se consideren realizadas na Península e Illas Baleares, segundo as normas que analizaremos máis adiante.

No ámbito espacial de aplicación inclúense as illas adxacentes, o mar territorial ata o límite de 12 millas náuticas e o espazo aéreo correspondente ao devandito ámbito.