Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Tributación en territorio común e territorio foral

Nos casos en que un suxeito pasivo efectúe operacións en territorio común e nos territorios do País Vasco ou Navarra, haberá que estar ao que se dispón no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, modificado pola Lei 1/2022, do 8 de febreiro (BOE do 9 de febreiro), e no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra aprobada pola Lei 28/1990, do 26 de decembro, modificado pola Lei 22/2022, do 19 de outubro (BOE do 20 de outubro).

En aplicación do que se dispón nos mesmos, hai que diferenciar entre:

  1. País Vasco
  2. Navarra