Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Actividades en que deben utilizarse os bens e servizos

Os bens ou servizos teñen que utilizarse na realización de actividades que xeran o dereito a dedución, é dicir, na realización das seguintes operacións:

 1. Operacións efectuadas no territorio de aplicación do imposto :

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos suxeitos e non exentas.

  2. Prestacións de servizos cuxo valor estea incluído na base impoñible das importacións de bens.

  3. As operacións exteriores exentos por exportación e asimiladas ou relativas a zona franca, depósito franco e outro depósitos ou réximes aduaneiros e fiscais e por destinarse a outro Estado membro.

  4. As entregas de bens exentas efectuadas polo provedor subxacente ao empresario ou profesional que facilite a entrega a través da interface dixital.

  5. Os servizos prestados por axencias de viaxes que estean exentos do imposto por realizarse fóra da Comunidade.

 2. Ou peraciones realizadas fóra do territorio que orixinarían o dereito á dedución se se efectuasen no interior do mesmo.

  Exemplo:

  Os servizos prestados por un avogado español a unha empresa francesa dan lugar a unha operación localizada en Francia por ter o destinatario a sede da súa actividade no devandito territorio e, polo tanto, non suxeita ao IVE español. Non obstante, o avogado pode deducir o IVE soportado no territorio de aplicación do IVE español porque este servizo orixinaría o dereito á dedución se se efectuase no territorio de aplicación do imposto.

 3. Operacións de seguro, bancarias ou financeiras, que estarían exentas se se realizasen no territorio de aplicación do imposto, cando o destinatario estea establecido fóra da Comunidade ou que as devanditas operacións estean directamente relacionadas con exportacións fóra da Comunidade e efectúense a partir do momento en que os bens se expidan con tal destino.