Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Requisitos obxectivos

Pódese aplicar o RECC a todas as operacións realizadas no territorio de aplicación do imposto agás ás seguintes:

  1. As acollidas aos réximes especiais simplificados, da agricultura, gandaría e pesca, da recarga de equivalencia, do ouro de investimento, aos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos e do grupo de entidades.

  2. As exportacións e as entregas intracomunitarias de bens.

  3. As adquisicións intracomunitarias de bens.

  4. Os supostos de investimento do suxeito pasivo.

  5. As importacións e operacións asimiladas ás importacións.

  6. Os autoconsumos de bens e servizos.