Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Obrigas formais

Os empresarios ou profesionais acollidos ao réxime simplificado do IVE deberán cumprir as seguintes obrigas formais:

  1. Levar un Libro Rexistro de facturas recibidas, onde anotarán as facturas relativas ás adquisicións e importacións de bens e servizos polos que se soportase ou satisfeito o imposto. Anotaranse separadamente as adquisicións e importacións de activos fixos, así como os datos necesarios para efectuar as regularizacións se fóra preciso.

    Se realizase outras actividades non acollidas ao réxime simplificado, deberá anotar separadamente as adquisicións correspondentes a cada sector diferenciado.

  2. Deberán levar un Libro Rexistro de operacións se realiza algunha das actividades cuxos índices ou módulos operen sobre o volume de ingresos.

  3. Deberán conservar os xustificantes dos índices ou módulos aplicados.