Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Formas de presentación

ModeloA ingresarA devolverA compensar ou sen actividade
303 A presentación é obrigatoria por vía electrónica 
322, 353, 369, 308,
341
Establécese a presentación obrigatoria por vía electrónica para os devanditos modelos
309 A presentación será con carácter xeral por vía electrónica.
Os suxeitos pasivos non obrigados á utilización de certificado electrónico poderán presentar a predeclaración que se debe obter a través do programa de axuda (sen certificado), que lle permitirá xerar a declaración mediante o servizo de impresión:
En calquera entidade de depósito sito en territorio español que actúe como colaboradora na xestión recadadora. --- ---
390 Electronicamente por Internet