Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Documentos de facturación como xustificantes de deducións

Para a determinación das cotas tributarias, as deducións practicadas deberán xustificarse mediante factura entregada polo empresario ou profesional que realizase a operación. En particular, teñen esta consideración as facturas simplificadas que teñan o contido do artigo 7.2 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. (Criterio establecido pola Dirección Xeral de Tributos na súa consulta vinculante V3469-15).

Así mesmo, de acordo co establecido pola Dirección Xeral de Tributos, nas súas consultas vinculantes V1274-06 e V0302-10, nas facturas emitidas polo operador ao que se encomenda a prestación do servizo postal universal (actualmente a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, S.A.), debe figurar unha porcentaxe ou «forfait» calculado cada ano que será o importe deducible polos destinatarios das devanditas facturas.

Os destinatarios teñen dereito a esixir dos empresarios ou profesionais a expedición e entrega de factura cando esta deba expedirse de acordo con dereito.