Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Prazos de expedición e envío das facturas

O seguinte cadro permite observar os distintos prazos de expedición e envío das facturas, en función da condición do destinatario ou da natureza das operacións:

Condición destinatario/
Natureza operación
Prazo de expediciónPrazo de envío
Destinatario non empresario nin profesional Ao realizar a operación No momento da súa expedición
Destinatario empresario ou profesional Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación
Facturas recapitulativas destinadas a non empresarios nin profesionais O último día do mes natural en que se efectuasen as operacións que se documentan No momento da súa expedición
Facturas recapitulativas destinadas a empresarios ou profesionais Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación
Facturas de entregas intracomunitarias de bens exentos Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente
Facturas rectificativas Así que o obrigado a expedira teña constancia das circunstancias que obrigan a súa expedición Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se expedise a factura

Con esta finalidade, as operacións enténdense realizadas cando se produza a devindicación do IVE.

No caso das operacións en réxime especial do criterio de caixa, estas entenderanse realizadas para estes fins, no momento en que se producise a devindicación do IVE se non lles fose de aplicación a devandita réxime especial. Polo tanto, o prazo para a expedición das facturas correspondentes a estas operacións réxese polos prazos xerais.