Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.4 da LIS

  • Son os partidos políticos.

  • O artigo 11.3 da Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, establece que os partidos políticos virán obrigados a presentar a declaración polo Imposto sobre Sociedades con relación ás rendas non exentas. O artigo 124.3 da  LIS ampla este alcance e establece que os partidos políticos deben declarar a totalidade das súas rendas, tanto as exentas coma as non exentas.