Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Sociedades en situación de concurso ou liquidación

Estas entidades deberán presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades ata o momento da súa extinción.

Con esta finalidade, unha entidade en situación de liquidación deberá presentar as declaracións do Imposto dos períodos impositivos que conclúan durante o proceso de liquidación, así como a declaración correspondente ao último período impositivo, o cal finalizará na data de extinción da sociedade en liquidación e iso con independencia de que a cota resulte nula.

Lembre:

A extinción da entidade producirase na data en que se inscriba no Rexistro Mercantil a escritura pública de extinción e cancélense os asentos rexistrais da sociedade , quedando obrigada a devandita entidade a presentar a declaración do Imposto no prazo dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á realización do devandito asento.