Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración dos créditos para a cobertura das posibles insolvencias (recadros 00323 e 00324)

Cando as entidades de reducida dimensión apliquen este incentivo fiscal nos termos do artigo 104 da LIS, as empresas de reducida dimensión, deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00323] e [00324] «Empresas de reducida dimensión perdas por deterioración créditos insolvencias (art. 104 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • No recadro [00323] de aumentos, deberán incluír o importe do exceso das perdas por deterioración contabilizada sobre as fiscalmente deducibles no período impositivo obxecto de declaración.

  • E no período impositivo en que se produza a reversión das perdas por deterioración, as devanditas entidades deberán incluír no recadro [00324] de diminucións o importe correspondente á devandita reversión.