Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización dos recadros 00420 a 00497

Mediante estes recadros cóbrese a desagregación dos datos consignados nos recadros [00600] a [00622] da páxina 14 bis do modelo 200, para cada unha das Administracións Forais onde se efectuasen operacións.

Deste xeito óbténse o líquido a ingresar ou a devolver a cada unha das devanditas Administracións (recadros [00494], [00495], [00496] e [00497]), importe que pola súa parte deberá trasladarse ao recadro de idéntica numeración do correspondente documento de ingreso ou devolución da declaración.