Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Concepto

O artigo 10 da  LIS establece que a base impoñible está constituída polo importe da renda obtida no período impositivo minorado pola compensación de bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores.