Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Outros recadros de axuste do modelo 200 (páxinas 12 e 13)

1. Bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e fosen compensadas (recadros 01275 e 01276)

De acordo co artigo 62.2 da LIS, o importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación dunha entidade do grupo fiscal que deixe de formar parte do mesmo, minorarase pola parte que se corresponda con bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e que fosen compensadas no grupo.

2. Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo (recadros 01027 e 01028)

De acordo cos artigos 65.1 e 74.1 da  LIS cando unha entidade deixa de cumprir os requisitos para poder aplicar o réxime de consolidación fiscal ou nos casos en que o grupo fiscal se extinga ou o réxime de consolidación deixe de ser aplicable, as eliminacións pendentes de incorporación integraranse na base impoñible individual das entidades que formaban parte do mesmo, na medida en que xerasen a renda obxecto de eliminación.