Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Doazóns Sanidade

Os donativos para apoio fronte ao COVID-19 realizados ás entidades beneficiarias do mecenado, entre as que se encontran, entre outros, o Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, teñen dereito á dedución por donativos nas porcentaxes sinaladas no artigo 20 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. Estas doazóns estarán, ademais, afectadas, de acordo co artigo 47 do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE do 1 de abril), ao financiamento exclusivo dos gastos derivados da crise sanitaria provocada polo  COVID-19 e poderán destinarse a atender gastos tales como equipamentos e infraestruturas sanitarias, material, subministracións, contratación de persoal, investigacións e calquera outro que poida contribuír a reforzar as capacidades de resposta fronte á devandita crise sanitaria.