Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Determinación da base impoñible antes da reserva de nivelamento (páxina 13 do modelo 200)

As entidades de reducida dimensión que apliquen algún dos incentivos fiscais previstos no Capítulo XI do Título VII da LIS distintos da reserva de nivelamento, para determinar a súa base impoñible (recadro [00552]), deberán realizar os seguintes axustes fiscais:

  1. Liberdade de amortización (recadros 00311 e 00312)
  2. Amortización acelerada (recadros 00313 e 00314)
  3. Perdas por deterioración dos créditos para a cobertura das posibles insolvencias (recadros 00323 e 00324)