Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Porcentaxes aplicables

A dedución por adquisición de activos fixos novos continúa aplicándose en Canarias conforme ao Réxime de dedución vixente no momento da supresión do artigo 26 da Lei 61/1978, coas especialidades introducidas polo artigo 94 da Lei 20/1991.

Polo tanto, o porcentaxe de dedución do 5 por cento establecido na disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, poderá incrementarse de acordo co artigo 94.1.a) da Lei 20/1991.Este artigo indica que os tipos aplicables sobre os investimentos realizados serán superiores nun 80 por 100 aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.No caso desta dedución, a porcentaxe a aplicar será o 25 por cento, xa que é a maior das dúas porcentaxes seguintes:

  • 5 % x 1,8 = 9%
  • 5 % + 20 % = 25%