Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Capítulo 12. Réxime fiscal das Canarias

As entidades que apliquen o Réxime fiscal das Canarias, ademais das disposicións previstas na normativa xeral do Imposto sobre Sociedades (contidas no  Capítulo 5  e no  Capítulo 6  deste Manual relativo á liquidación do Imposto), deberán ter en conta as especialidades que se desenvolven a continuación.

  1. Dedución por investimentos nas Canarias
  2. Reserva para investimentos en Canarias
  3. Bonificacións da cota íntegra
  4. Entidades da Zona Especial Canaria (ZEC)
  5. Réxime especial de buques e empresas navieiras nas Canarias