Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Capítulo 5.Liquidación do Imposto sobre Sociedades:Determinación da base impoñible

O contribuínte determina a base impoñible a declarar no Imposto sobre Sociedades, mediante a cumprimentación das páxinas 12 e 13 do modelo 200.

En relación coa determinación da base impoñible dos contribuíntes que apliquen algún dos réximes fiscais especiais regulados no Título VII da LIS, as explicacións contidas neste Capítulo débense complementar co exposto ao respecto no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» e no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.

Así mesmo, os contribuíntes que apliquen o réxime especial das cooperativas ou o réxime fiscal de Canarias, para determinar a súa base impoñible deberán ter en conta as especialidades expostas no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas» e no Capítulo 12 «Réxime fiscal de Canarias» deste Manual práctico.