Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Resultado da conta de perdas e ganancias antes do Imposto sobre Sociedades (casa 00501)

Sobre o resultado da conta de perdas e ganancias (casa [00500]), débense aplicar as correccións polo Imposto sobre Sociedades (casas [00301] e [00302]).O importe obtido nesta operación consignarase na casa [00501] «Resultado da conta de perdas e ganancias antes de Imposto sobre Sociedades»:

[00501] = [00500] + [00301] - [00302]

Distinguimos entre as seguintes correccións: