Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Capítulo 11. Réxime fiscal das cooperativas

As sociedades cooperativas que apliquen o réxime fiscal regulado na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, deberán ter en conta ademais dos aspectos xerais da normativa do Imposto sobre Sociedades (recollidos no Capítulo 5  e no Capítulo 6  deste Manual relativo á liquidación do Imposto), as regras especiais previstas na devandita Lei 20/1990.

Para ter en conta:

As normas do Capítulo IV do Título II («Regras especiais aplicables no Imposto sobre Sociedades ») e do Título III («Dos socios e asociados das cooperativas ») da Lei 20/1990, do 19 de decembro, son de aplicación a todas as cooperativas regularmente constituídas e inscritas no Rexistro de Cooperativas, aínda no caso de que incorran nalgunha das causas de perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida.

  1. Clases de cooperativas
  2. Especialidades aplicables ás cooperativas na liquidación do Imposto
  3. Esquema de liquidación do Imposto sobre Sociedades das Sociedades Cooperativas