Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Capítulo 6.Liquidación do Imposto sobre Sociedades:Determinación da débeda tributaria

Mediante a cumprimentación das páxinas 14 e 14 bis do modelo 200 o contribuínte determina a cota do imposto a ingresar ou a devolver.Trátase dunhas páxinas resumo nas que se recollen os resultados doutras páxinas do modelo de declaración e das cales se extraen, así mesmo, determinadas partidas para cumplimentar o documento de ingreso ou devolución.

En relación coa determinación da cota do Imposto sobre Sociedades dos contribuíntes que apliquen algún dos réximes fiscais especiais regulados no Título VII da LIS, as explicacións contidas neste capítulo débense complementar co exposto ao respecto no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» e no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.

Así mesmo, os contribuíntes que apliquen o réxime especial das cooperativas ou o réxime fiscal de Canarias, para determinar a cota do imposto deberán ter en conta as especialidades expostas no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas» e no Capítulo 12 «Réxime fiscal de Canarias» deste Manual práctico.