Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Especialidades no cálculo da base impoñible

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen o 11 de xullo de 2021, a Lei 11/2021, establécese no artigo 76.4 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, que as bases impoñibles negativas derivadas das actividades que xeran o dereito á aplicación do réxime especial de buques e empresas navieiras en Canarias, non poderán ser compensadas con bases impoñibles positivas derivadas do resto das actividades da entidade, nin do exercicio en curso nin nos posteriores.

Para estes efectos, para o cálculo da base impoñible, os contribuíntes deberán diferenciar nas casas [01576] «Parte da base impoñible que proceda da realización de actividades ás que se aplica o réxime especial» e [01577] «Parte da base impoñible que proceda da realización do resto de actividades» da páxina 14 do modelo 200, o importe da base impoñible derivada das actividades que dan dereito a aplicar o réxime especial de buques e empresas navieiras en Canarias, do importe da base impoñible que proceda da realización do resto de actividades, tendo en conta que as bases negativas declaradas na casa [01576] non se poderán compensar coas bases impoñibles positivas do resto de actividades.Polo tanto:

  • Se a casa [01576] é positiva ou igual a 0:

    [01330] = [01576] + [01577]

  • Se a casa [01576] é negativa:

    [01330] = [01577]

Recorde:

Para poder cumprir as casas [01576] e [01577], deberase marcar en primeiro lugar a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.