Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00007 Imputación na base impoñible de rendas positivas do artigo 100 do LIS

Marcarán esta casa aquelas entidades que, no período impositivo obxecto da declaración, imputen na súa base impoñible a renda positiva obtida por unha ou varias entidades non residentes en territorio español ou por un establecemento permanente, en cumprimento co réxime de transparencia fiscal internacional regulado no artigo 100 da LIS.