Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00027 Base impoñible negativa ou cero

Marcarán esta casa aquelas entidades que, a pesar de realizar operacións, a súa base impoñible (casa [00552] da páxina 13 do modelo 200) sexa negativa ou igual a cero no período impositivo obxecto de declaración.