Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00065 Bonificación persoal investigador (RD 475/2014)

Deberán marcar esta casa as pequenas e medianas empresas intensivas en I+D+i que, de acordo co disposto no Real Decreto 475/2014, do 13 de xuño, sobre bonificacións na Cotización á Seguridade Social do persoal investigador, poden compatibilizar a bonificación na cotización á Seguridade Social prevista no devandito Real Decreto, coa dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS.