Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00082 Sociedade matriz última grupo multinacional

Marcarán esta casa as entidades que formen parte dun grupo multinacional, con independencia da súa tributación no réxime de consolidación fiscal regulado en Capítulo VI do Título VII da LIS, para indicar se a devandita entidade declarante é a entidade dominante ou cabeza do grupo multinacional.