Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00015 Entidade ZEC sen consolidación fiscal

Marcarán esta casa as entidades que apliquen o réxime especial da Zona Especial Canaria nos termos establecidos no Título V da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, e que non formen parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS.

Estas entidades deberán marcar tamén a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.