Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00003 Sociedade de investimento de capital variable ou fondo de investimento de carácter financeiro

Marcarán esta casa as sociedades de investimento de capital variable reguladas na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, así como os fondos de investimento de carácter financeiro previstos na devandita Lei, aos que resulta aplicable o tipo de gravame do artigo 29.4 da LIS.

Tamén deberán marcar esta casa os Fondos de Activos Bancarios.

As entidades que marquen esta casa deberán cumprir as páxinas 44 a 48 do modelo 200 relativas ás Institucións de investimento colectivo, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.