Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Tipo de entidade

 1. Recadro 00001 Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002
 2. Recadro 00002 Entidade parcialmente exenta
 3. Recadro 00080 Unións, federacións e confederacións de cooperativas
 4. Recadro 00003 Sociedade de investimento de capital variable ou fondo de investimento de carácter financeiro
 5. Recadro 00004 Sociedade de investimento inmobiliario ou fondo de investimento inmobiliario
 6. Recadro 00005 Comunidades titulares de montes veciñais en man común
 7. Recadro 00011 Entidade de tenza de valores estranxeiros
 8. Recadro 00013 Agrupación de interese económico española ou Unión temporal de empresas
 9. Recadro 00014 Agrupación europea de interese económico
 10. Recadro 00017 Cooperativa protexida
 11. Recadro 00018 Cooperativa especialmente protexida
 12. Recadro 00019 Resto de cooperativas
 13. Recadro 00021 Establecemento permanente
 14. Recadro 00023 Gran empresa
 15. Recadro 00024 Entidade de crédito
 16. Recadro 00025 Entidade aseguradora
 17. Recadro 00031 Entidades de capital-risco
 18. Recadro 00032 Sociedades de desenvolvemento industrial rexional
 19. Recadro 00036 Sociedade de garantía recíproca ou de reafianzamiento
 20. Recadro 00048 Fondo de pensións Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro
 21. Recadro 00058 Mutua de seguros ou Mutualidade de previsión social
 22. Recadro 00060 Fondos ou activos de titulización
 23. Recadro 00066 Entidade patrimonial
 24. Recadro 00078 Diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica que integra entidades menores delas dependentes