Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00032 Sociedades de desenvolvemento industrial rexional

Marcarán esta casa as sociedades consideradas de desenvolvemento industrial rexional, segundo o disposto na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre o réxime fiscal de agrupacións e unións temporais de empresas e das sociedades de desenvolvemento industrial rexional.