Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00014 Agrupación europea de interese económico

Deberán marcar este recadro as agrupacións europeas de interese económico reguladas polo Regulamento (CEE ) nº 2137/1985 do Consello, do 25 de xullo de 1985, ás que se lles aplica o réxime fiscal establecido nos artigos 43 e 44 da LIS.

Este réxime fiscal non será de aplicación no período impositivo en que a agrupación europea de interese económico realice actividades distintas ás propias do seu obxecto ou as prohibidas no apartado 2 do artigo 3 do Regulamento CEE 2137/1985, do 25 de xullo.

Pode consultar as particularidades do réxime tributario especial das agrupacións europeas de interese económico no Capítulo 9 deste Manual práctico.