Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00014 Agrupación europea de interese económico

Deberán marcar esta casa as agrupacións europeas de interese económico reguladas polo Regulamento (CEE) nº 2137/1985 do Consello, do 25 de xullo de 1985, ás que se lles aplica o réxime fiscal establecido nos artigos 43 e 44 da LIS.

Este réxime fiscal non será de aplicación no período impositivo en que a agrupación europea de interese económico realice actividades distintas ás propias do seu obxecto ou as prohibidas no apartado 2 do artigo 3 do Regulamento CEE 2137/1985, do 25 de xullo.

Pode consultar as particularidades do réxime tributario especial das agrupacións europeas de interese económico no Capítulo 9 deste Manual práctico.