Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime especial das agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e das unións temporais de empresas