Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00058 Mutua de seguros ou Mutualidade de previsión social

Deberán marcar esta casa as mutuas de seguros xerais e as mutualidades de previsión social que tributen no Imposto sobre Sociedades ao tipo xeral de gravame do 25 por cento establecido no artigo 29.1 da LIS.

As entidades que marquen esta casa deberán cumprir as páxinas 34 a 43 do modelo 200 relativas ás Entidades aseguradoras, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.