Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00019 Resto de cooperativas

Deberán marcar este recadro as cooperativas que non teñan a condición de cooperativa fiscalmente protexidas por incorrer nalgunha das causas de perda da devandita condición establecidas no artigo 13 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime fiscal das Cooperativas.