Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00021 Establecemento permanente

Marcarán este recadro os contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas en territorio español mediante establecemento permanente.

Para coñecer as particularidades destes contribuíntes, consulte o Capítulo 15 deste Manual Práctico.