Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00021 Establecemento permanente

Marcarán esta casa os contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas en territorio español mediante establecemento permanente.

Para coñecer as particularidades destes contribuíntes, consulte o Capítulo 15 deste Manual Práctico.