Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00025 Entidade aseguradora

Deberán marcar esta casa as entidades aseguradoras ás que resulte de aplicación obrigatoria o Plan de Contabilidade das entidades aseguradoras aprobado polo Real Decreto 1317/2008, do 24 de xullo.

As entidades que marquen esta casa deberán cumprir as páxinas 34 a 43 do modelo 200 relativas ás Entidades aseguradoras, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.