Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00025 Entidade aseguradora

Deberán marcar este recadro as entidades aseguradoras ás que resulte de aplicación obrigatoria o Plan de Contabilidade das entidades aseguradoras aprobadas polo Real decreto 1317/2008, do 24 de xullo.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir as páxinas 34 a 43 do modelo 200 relativas ás Entidades aseguradoras, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.