Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00031 Entidades de capital-risco

Marcarán esta casa as entidades consideradas de capital-risco segundo o disposto na Lei 22/2014, do 12 de novembro, reguladora do réxime xurídico das entidades de capital-risco, así como as entidades de investimento colectivo de tipo pechado e as sociedades xestoras de entidades de investimento de tipo pechado.