Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00031 Entidades de capital-risco

Marcarán este recadro as entidades consideradas de capital-risco segundo o que se dispón na Lei 22/2014, do 12 de novembro, reguladora do réxime xurídico das entidades de capital-risco, así como as entidades de investimento colectiva de tipo pechado e as sociedades xestoras de entidades de investimento de tipo pechado.