Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00036 Sociedade de garantía recíproca ou de reafianzamiento

Marcarán este recadro as sociedades de garantía recíproca cuxo réxime xurídico se encontra regulado na Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre o Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca.

Tamén deberán marcar este recadro as sociedades de reafianzamiento reguladas na citada Lei 1/1994.

Este tipo de sociedades deberán cubrir as páxinas 49 a 54 do modelo 200 relativas ás Sociedades de garantía recíproca, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.