Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00048 Fondo de pensións Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro

Deberán marcar esta casa os fondos de pensións constituídos e inscritos nos termos establecidos polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, e que segundo o disposto no artigo 29.5 do LIS tributan no Imposto sobre Sociedades a un tipo de gravame cero.