Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00048 Fondo de pensións Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro

Deberán marcar este recadro os fondos de pensións constituídos e inscritos nos termos establecidos polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, e que segundo o que se dispón no artigo  29.5  da LIS tributan no Imposto sobre Sociedades a un tipo de gravame cero.