Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00018 Cooperativa especialmente protexida

Marcarán este recadro as cooperativas que teñan a consideración de especialmente protexidas, por cumprir cos requisitos esixidos no artigo 7 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.