Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00001 Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002

Marcarán este recadro as entidades parcialmente exentas que optasen por aplicar no período impositivo obxecto de declaración, o réxime fiscal especial das entidades sen fins lucrativos establecido no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.