Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.2 do LIS

Estarán parcialmente exentas do Imposto aquelas entidades que opten por aplicar o réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos regulado no Título II da Lei 49/2002, sempre que cumpran unha serie de requisitos.

As entidades sen fins lucrativos teñen obriga de declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas: