Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00024 Entidade de crédito

Deberán marcar este recadro as entidades de crédito que apliquen as normas de contabilidade do Banco de España. Segundo o que se dispón no  artigo  29.6 da LIS, estas entidades tributan ao tipo do 30 por cento.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir as páxinas 27 a 33 do modelo 200 relativas ás Entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.