Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00060 Fondos ou activos de titulización

Deberán marcar esta clave os fondos de titulización de activos aos que se lles aplica o réxime xurídico establecido na Lei 5/2015, do 27 de abril, de fomento do financiamento empresarial.