Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00002 Entidade parcialmente exenta

Marcarán esta casa as entidades que apliquen no período impositivo obxecto de declaración o réxime tributario especial das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS.