Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Número de identificación fiscal da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)

Ademais do número de grupo fiscal, as entidades que marcasen as casas [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, o NIF da entidade representante/dominante, incluída no grupo fiscal.

En caso de marcar a casa [00009], trasladarase directamente o NIF da entidade declarante, consignado no apartado de identificación.En caso de que se marcase a casa [00010], deberase consignar pola entidade declarante.

Polo tanto, os grupos cuxa entidade dominante non sexa residente no estranxeiro nin estea sometida á normativa foral, deberán consignar o NIF da entidade dominante. En cambio, os grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estea sometida á normativa foral, deberán consignar o NIF da entidade representante no momento da presentación dos modelos.