Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Grupo fiscal (casas 00009 e 00010)

As entidades que marcasen as casas [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» do subapartado «Outros carácteres» da páxina 1 do modelo 200, deberán cumprir nesa mesma páxina as casas do apartado «Grupo fiscal», tal e como se indica a continuación.