Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Grupo fiscal (recadros 00009 e 00010)

As entidades que marcasen os recadros [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» do subapartado «Outro caracteres» da páxina 1 do modelo 200, deberán cubrir nesa mesma páxina os recadros do apartado «Grupo fiscal», tal e como se indica a continuación.

  1. Número de grupo fiscal (recadro 00040)
  2. Número de identificación fiscal da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)
  3. Número de identificación da entidade dominante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes)