Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Número de grupo fiscal (casa 00040)

Todas as entidades que marquen as casas [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200, deberán cumprir no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, a casa [00040] «Número de grupo fiscal» ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen.

O número de grupo fiscal estará composto de sete carácteres que poderán ser números, letras ou símbolos:

 • Se o contribuínte seleccionou o grupo fiscal conforme a normativa estatal, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  O primeiro, segundo, terceiro e cuarto carácter serán díxitos e coincidirán co número secuencial outorgado ao darse de alta.Este número axustarase á barra inclinada, debendo completarse con ceros á súa esquerda se o número de díxitos é inferior a 4.O quinto carácter será, en todo caso, unha barra inclinada "/". O sexto e sétimo díxito coincidirá co ano de rexistro do grupo.

  Por exemplo: Se o número de grupo é o 25/99, deberá consignarse "0025/99".

  Unha vez o formato sexa correcto, no caso de grupos creados conforme a normativa estatal, procederase a validar o número de grupo respecto ao censo.

  Se se marcou a casa [00009], debe coincidir o número de grupo e o NIF da entidade dominante, que é a entidade declarante do modelo 200, co reflectido no censo o último día do período impositivo obxecto de declaración.

  Se se marcou a casa [00010], debe coincidir o número de grupo con aquel no cal a entidade declarante foi entidade dependente durante o período impositivo obxecto de declaración que conste no censo de grupos.

 • Se o contribuínte seleccionou o grupo fiscal de Álava, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os tres primeiros carácteres serán díxitos, o cuarto unha barra inclinada "/", o quinto e sexto serán díxitos e o sétimo a letra "A".

 • Se o contribuínte seleccionou o grupo fiscal de Guipúscoa, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os tres primeiros carácteres serán díxitos, o cuarto unha barra inclinada "/", o quinto e sexto serán díxitos e o sétimo a letra "G".

 • Se o contribuínte seleccionou o grupo fiscal de Biscaia, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  O primeiro carácter será branco" sen posibilidade de cumprimentación.O segundo, terceiro, cuarto e quinto carácteres serán díxitos a cumplimentar polo declarante, axustaranse á B, completándose con ceros á súa esquerda se o número de díxitos introducidos non é 5, e o sexto carácter, corresponderá á letra "B".

 • Se o contribuínte seleccionou o grupo fiscal de Navarra, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os seis primeiros carácteres serán díxitos, letras ou símbolos a cumprir polo declarante e o sétimo, a letra "N".